แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome

เนื่องจาก Server นี้ ดิสก์เต็ม ทีมงานจึงจัดทำ Server ใหม่ เพิ่อให้บริการ

ข้อมูลใน Server นี้ จะเก็บไว้ให้บริการสืบค้น เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี

เริ่ม 4 มีนาคม 2563

คลิก !!! เพื่อไปที่ Server ใหม่